Twizigamire Tugurizwe Dutere Imbere
 • info@copedultd.rw
 • 2012

SHIRA AMATSIKO

Impamvu zatuma uhitamo COPEDU PLC

COPEDU PLC kuko ari ikigo cy’imari iciriritse cyo kubitsa no kuguriza gifite gahunda ihamye. Yatangiye imirimo yayo mu mwaka wa 1997. Kuva icyo gihe yateje imbere abayigannye kandi nubu irakomeje kuko ibyiza byose igeraho ibikesha indangagaciro zikurikira:

MURI COPEDU PLC RUSWA NI IKIZIRA KIKAZIRIRIZWA

Gusaba inguzanyo muri COPEDU PLC ni uburenganzira busesuye bw’umukiriya. Muri COPEDU PLC umukozi usabye cg agahabwa ruswa yirukanwa nta nteguza.

SERIVISI INOZE

Kimwe mu biranga COPEDU PLC ni gutanga serivisi inoze kandi yihuse. Muri COPEDU PLC ni nk’umurabyo.

GUKORERA MU MUCYO

Ibikorwa bya COPEDU PLC bimurikirwa inteko rusange y’abanyamigabane, ikaba ari nayo yemeza gahunda y’ibikorwa by’umwaka , ikagena ingengo y’imari izakoreshwa, umwaka washira ikerekwa urwunguko rwabonetse kandi ikagena icyo ruzakoreshwa.

Uretse igenzuramutungo COPEDU PLC yikorera ubwayo, hari n’igenzuramutungo rikorwa n’abagenzuzi bimari bemewe na BNR. COPEDU PLC kandi imaze gukorerwa igenzurwa n’ibigo by’igenzura (Rating agencies) bikomeye ku isi inshuro nyinshi.

Impapuro z’icungamutungo zose zishyikirizwa inzego za Leta n’abafatanya bikorwa, twavuga nka BNR, Ikigo cy’igihugu cy’Imisoro n’Amahoro, n’ibindi.

GUKOMEZA UMURONGO WAYO WO KUZAMURA UMUNYARWANDA UFITE AMIKORO MAKE N’UMUNYARWANDAKAZI BY’UMWIHARIKO

Kubera ingaruka za jenoside yakorewe abatutsi mu 1994, usanga muri iki gihe umunyarwandakazi yugarijwe n’ibibazo by’ubukungu n’iby’imibereho myiza. Abapfakazi n’abana b’imfubyi benshi nibo bayobora ingo.

Usanga imiryango yo mu cyaro itunzwe n’ubuhinzi naho iyo mu mugi igatungwa no gukora ubucuruzi buciciriritse. Muri iyi mibereho yose umugore ayigiramo uruhare rugaragara cyane ko abagore bagize umubare munini w’abaturage bose b’igihugu.

Mu rwego rwo gushyira mu bikorwa intego COPEDU PLC yihaye yo kugeza serivisi z’imari ku baturage bafite amikoro aciriritse, muri rusange no ku bagore by’umwihariko, COPEDU PLC itanga inguzanyo ku bagore bafite amikoro make badashobora guhabwa serivisi n’amabanki y’ubucuruzi kubera ko baba badashobora kubona ingwate. Kugirango igere kuri iyo ntego inguzanyo zitangwa ku mishinga yabo bwite cyangwa binyuze mu matsinda y’ubwishingirane magirirane.

Nk’uko abagore ubwabo babihamya, bagiriwe icyizere cyo kugurizwa kandi byabafashije guteza imbere imiryango yabo n’igihugu muri rusange.

Muri iki gihe, COPEDU PLC ifite gahunda yo kwagura serivisi zayo, umugore wo mu cyaro nawe atere imbere.

Abagore muri COPEDU PLC bafite umwihariko ku nguzanyo zikurikira:

 1. Inguzanyo ku matsinda (JYAMBERE): Iyi nguzanyo igenewe abagore b’amikoro aciriritse batabasha kubona ingwate y’umutungo utimukanwa. Ihabwa abagore bishyize hamwe maze bakishingirana ku nguzanyo bagiye gufata.
 2. Inguzanyo ya ba rwiyemezamirimo b’abagore (TINYUKA): Iyi nguzanyo ihabwa abagore bakora ubucuruzi ariko badafite ingwate y’umutungo utimukanwa kandi igishoro cyabo kikaba gikenewe kwongerwa kugirango bashobore gukora neza no guteza imbere ubucuruzi bwabo.

Bitewe n’inguzanyo usaba, ingwate zemewe muri COPEDU PLC ni izi zikurikira:

 1. Inzu, ikibanza cyangwa isambu bifite ibyangombwa byemeza nyirabyo.
 2. Ibikoresho byimukanwa bifite agaciro (bisabwa ku nguzanyo z’abagore gusa )
 3. Amafaranga abitse kuri konti ntayegayezwa.
 4. Ubwisungane magirirane ku bagore bishyize mu matsinda
 5. Ingwate y’umutungo utimukanwa utijwe n’undi muntu.
 6. Imodoka ishobora kwishyurirwa ubwishingizi kuri byose (tout risque)

Yego, muri COPEDU PLC konti isanzwe ukoresha mu kubitsa no kubikuza buri munsi ntabwo yungukirwa, ahubwo kugira ngo amafaranga yawe yungukirwe ni uko utangira uburyo bwo kuzigama.

Uburyo bwo kwizigamira bubyara inyungu muri COPEDU PLC buri mu bwoko 2;

 1. Teganya: Ni konti iramba, aho ugenda ubikaho amafaranga igihe cyose uko uyabonye kandi uko wifite maze ukajya wungukirwa buri kwezi.
 2. Konti bloque : Ni amafaranga ubitsa mu gihe runaka utayakoraho kugirango azabyare inyungu.