Twizigamire Tugurizwe Dutere Imbere
  • info@copedultd.rw
  • 2012

Inguzanyo y’ingoboka

Ni inguzanyo ifasha abakiriya ba COPEDU PLC bakora umwuga w’ubucuruzi bafite amasoko batsindiye nta bushobozi buhagije bafite cyangwa kwishyura amahoro ya gasutamo.

Uyihabwa : Abakiliya ba COPEDU PLC bakora umwuga w’ubucuruzi kandi bafite ibicuruzwa bisaba amahoro cyangwa kurangiza imirimo y’isoko batsindiye

Inguzanyo itangwa: Umukiliya ahabwa inguzanyo akeneye hakurikijwe ubushobozi bwe bwo kwishyura.